เรียนรู้นานาสาระ กับ SURACHET179

SURACHET DUANGTHIP

BANPONG COMMUNITY SCHOOL BANPONG DISTRICT AMPHUR PHRAO CHIANGMAI 50190

คำอธิบายชั้นเรียน

เรียนรู้นานาสาระ คือ ทุกชั้นทุกห้องเรียน ทุกสาระการเรียนรู้ ทั้ง 8 สาระการเรียนรู้ และสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม