homeท12101-ภาษาไทยป.2/ MEP ปีการศึกษา2563 ครู-นักเรียน
person
ท12101-ภาษาไทยป.2/ MEP ปีการศึกษา2563 ครู-นักเรียน

ผู้สอน
นาง จิราภรณ์ พรหมสุทธิ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 1 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
ท12101-ภาษาไทยป.2/ MEP ปีการศึกษา2563 ครู-นักเรียน

หมายเลขของวิชา (Class ID)
44989

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

000


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)