homeคอมพิวเตอร์ ป.1
personperson_add
คอมพิวเตอร์ ป.1

ผู้สอน
นางสาว สุภาภรณ์ สุตา
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
คอมพิวเตอร์ ป.1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4502

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

คอมพิวเตอร์ ชั้น ป.1

เริ่มต้นเรียนรู้เกี่ยวอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เบื้องต้น


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)