ผู้สอน
นางสาว สุภาภรณ์ สุตา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

คอมพิวเตอร์ ป.1


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4502

สถานศึกษา

โรงเรียนวัดบ้านเหล่า


คำอธิบายชั้นเรียน

คอมพิวเตอร์ ชั้น ป.1

เริ่มต้นเรียนรู้เกี่ยวอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เบื้องต้น