ผู้สอน
อรพิน หมั่นแสวง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ภาษาไทย ป.๑


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4504

สถานศึกษา

โรงเรียนบ้านผึ้ง


คำอธิบายชั้นเรียน

ทักษะพื้นฐานทางการอ่าน การฟัง การพูด และการเขียนคำพื้นฐานภาษาไทยสำหรับนักเรียนชนเผ่า