homeคอมพิวเตอร์กราฟิก ภาคเรียนที่ 1 ช้นมัธนมศึกษาปีที่ 2
personperson_add
คอมพิวเตอร์กราฟิก ภาคเรียนที่ 1 ช้นมัธนมศึกษาปีที่ 2

ผู้สอน
นางสาว อัจฉราพร ศิริสวัสดิ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
คอมพิวเตอร์กราฟิก ภาคเรียนที่ 1 ช้นมัธนมศึกษาปีที่ 2

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4505

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก เป็นรายวิชาเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการตกแต่งรูปภาพ  และสร้างสรรค์งานด้านการออกแบบด้านสื่อสิ่งเพิมพ์

เช่นปกหนังสือ  ป้ายโฆษณา  การออกแบบไวนิล รวมทั้งการออกแบบเว็บไซต์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)