เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

คอมพิวเตอร์กราฟิก ภาคเรียนที่ 1 ช้นมัธนมศึกษาปีที่ 2

เกี่ยวกับชั้นเรียน

รายวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก เป็นรายวิชาเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการตกแต่งรูปภาพ  และสร้างสรรค์งานด้านการออกแบบด้านสื่อสิ่งเพิมพ์

เช่นปกหนังสือ  ป้ายโฆษณา  การออกแบบไวนิล รวมทั้งการออกแบบเว็บไซต์