homeคอมพิวเตอร์กราฟิก ภาคเรียนที่ 1 ช้นมัธนมศึกษาปีที่ 2
person
คอมพิวเตอร์กราฟิก ภาคเรียนที่ 1 ช้นมัธนมศึกษาปีที่ 2

ผู้สอน
นางสาว อัจฉราพร ศิริสวัสดิ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
คอมพิวเตอร์กราฟิก ภาคเรียนที่ 1 ช้นมัธนมศึกษาปีที่ 2

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
4505

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

รายวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก เป็นรายวิชาเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการตกแต่งรูปภาพ  และสร้างสรรค์งานด้านการออกแบบด้านสื่อสิ่งเพิมพ์

เช่นปกหนังสือ  ป้ายโฆษณา  การออกแบบไวนิล รวมทั้งการออกแบบเว็บไซต์


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)