คอมพิวเตอร์กราฟิก ภาคเรียนที่ 1 ช้นมัธนมศึกษาปีที่ 2

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก เป็นรายวิชาเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการตกแต่งรูปภาพ  และสร้างสรรค์งานด้านการออกแบบด้านสื่อสิ่งเพิมพ์

เช่นปกหนังสือ  ป้ายโฆษณา  การออกแบบไวนิล รวมทั้งการออกแบบเว็บไซต์