ผู้สอน
นางสาว อัจฉราพร ศิริสวัสดิ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

คอมพิวเตอร์กราฟิก ภาคเรียนที่ 1 ช้นมัธนมศึกษาปีที่ 2


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4505

สถานศึกษา

โรงเรียนบ้านน้ำแพร่


คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก เป็นรายวิชาเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการตกแต่งรูปภาพ  และสร้างสรรค์งานด้านการออกแบบด้านสื่อสิ่งเพิมพ์

เช่นปกหนังสือ  ป้ายโฆษณา  การออกแบบไวนิล รวมทั้งการออกแบบเว็บไซต์