ผู้สอน
นางสาว ชญานิษฐ์ สุตัน
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4506

สถานศึกษา

โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา


คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่๑ มีนักเรียนทั้งหมด ๓๖ คน ซึ่งนักเรียนที่เรียนอยู่มาจากหมู่บ้านต่าง ๆ บ้านป่าจี้วังแดง บ้านวังแดง บ้านหนอง