เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2555

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เกมโดมิโนคำคล้องจอง  2 - 6  คำ (พยางค์)  เพื่อให้นักเรียนอ่านคล่องและเขียนคล้อง  ให้นักเรียนเติมคำคล้องจองในช่องว่าง