ผู้สอน
นาง เกศมณี รอดทอง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ภาษาไทย ป. 1


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4508

สถานศึกษา

โรงเรียนวัดช่างกระดาษ (เตชาคณานุสรณ์)


คำอธิบายชั้นเรียน

สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี