เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ป.1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านปาเหมือง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 

มีนักเรียนทั้งหมด 25  คน