homeประถมศึกษาปีที่ 1
person
ประถมศึกษาปีที่ 1

ผู้สอน
นาง นิดา สุภัคธนะ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ประถมศึกษาปีที่ 1

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
4514

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

สอนวิชาภาษาไทย จำนวน 240 ชั่วโมงต่อปี มีนักเรียนในชั้นเรียนจำนวน 11 คน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)