เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ประถมศึกษาปีที่ 1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

สอนวิชาภาษาไทย จำนวน 240 ชั่วโมงต่อปี มีนักเรียนในชั้นเรียนจำนวน 11 คน