homeภาษาอังกฤษ ป.3
personperson_add
ภาษาอังกฤษ ป.3

ผู้สอน
นาง ชลาลัย แก้วกิริยา
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ภาษาอังกฤษ ป.3

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4516

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เป็นวิชาพื้นฐานสำหรับนักเรียนใช้ในชีวิตประจำวันและเพื่อใช้ในการศึกษาต่อในชั้นสูงขึ้นไป


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)