ภาษาอังกฤษ ป.3
ผู้สอน

นาง ชลาลัย แก้วกิริยา

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ภาษาอังกฤษ ป.3

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4516

สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านหลักปัน

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เป็นวิชาพื้นฐานสำหรับนักเรียนใช้ในชีวิตประจำวันและเพื่อใช้ในการศึกษาต่อในชั้นสูงขึ้นไป


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.