RBL13-โครงงานฐานวิจัยป.3/1ปีการศึกษา2563 ครู-นักเรียน


ผู้สอน
นางสาว สุณิสา เกปัน
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ประมาณ 13 ชั่วโมง ที่แล้ว

ชื่อวิชา
RBL13-โครงงานฐานวิจัยป.3/1ปีการศึกษา2563 ครู-นักเรียน

Class ID
45206

สถานศึกษา
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คำอธิบายวิชา

โครงงานฐานวิจัย


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)