homeภาวะโลกร้อน
person
ภาวะโลกร้อน

ผู้สอน
นางสาว จตุพร ปานจ้อย
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 9 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ภาวะโลกร้อน

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
453

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

เพื่อให้ผู้เรียนเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลก  และลดโลกร้อน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)