homeสุขศึกษา ม.1
personperson_add
สุขศึกษา ม.1

ผู้สอน
นาย ประวิช เขื่อนแก้ว
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
สุขศึกษา ม.1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4530

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

มีนักเรียนจำนวน 21คน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)