homeสุขศึกษา ม.1
person
สุขศึกษา ม.1

ผู้สอน
นาย ประวิช เขื่อนแก้ว
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
สุขศึกษา ม.1

หมายเลขของวิชา (Class ID)
4530

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

มีนักเรียนจำนวน 21คน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)