หลักภาษาไทย1


ผู้สอน
นาง ทัศนา โพธิ์เงิน
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ประมาณ 2 ชั่วโมง ที่แล้ว

ชื่อวิชา
หลักภาษาไทย1

Class ID
45303

สถานศึกษา
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
คำอธิบายวิชา

เข้าใจลักษณะเฉพาะของภาษาไทย อักขรวิธีภาษาไทย การสร้างคำและการยืมคำจากภาษาต่างประเทศมาใช้ในภาษาไทย


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)