homeหลักภาษาไทย1
person
หลักภาษาไทย1

ผู้สอน
นาง ทัศนา โพธิ์เงิน
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
หลักภาษาไทย1

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
45303

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

เข้าใจลักษณะเฉพาะของภาษาไทย อักขรวิธีภาษาไทย การสร้างคำและการยืมคำจากภาษาต่างประเทศมาใช้ในภาษาไทย


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)