homeการบริหารผลิตภัณฑ์และราคา
personperson_add
การบริหารผลิตภัณฑ์และราคา

ผู้สอน
จิรวัฒนา แสนขาว
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การบริหารผลิตภัณฑ์และราคา

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4536

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

นักศึกษา ระดับ ปวส. 1 แผนกวิชาการตลาด ปีการศึกษา 2555


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)