homeชั้นเรียนวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ นักเรียนชั้น ปวช. ปีที่ 3
personperson_add
ชั้นเรียนวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ นักเรียนชั้น ปวช. ปีที่ 3

ผู้สอน
person
ศิริพัฒน์ กล่ำกลิ่น
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ชั้นเรียนวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ นักเรียนชั้น ปวช. ปีที่ 3

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4540

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชา การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาซี เป็นรายวิชาที่เปิดให้กับนักศึกษา ชั้น ปวช. ปีที่ 3 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)