homeชั้นเรียนวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ นักเรียนชั้น ปวช. ปีที่ 3
person
ชั้นเรียนวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ นักเรียนชั้น ปวช. ปีที่ 3

ผู้สอน
ศิริพัฒน์ กล่ำกลิ่น
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ชั้นเรียนวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ นักเรียนชั้น ปวช. ปีที่ 3

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
4540

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

รายวิชา การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาซี เป็นรายวิชาที่เปิดให้กับนักศึกษา ชั้น ปวช. ปีที่ 3 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)