homeงานก่อสร้างอาคาร 1
personperson_add
งานก่อสร้างอาคาร 1

ผู้สอน
person
mr. varothai talubnak
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
งานก่อสร้างอาคาร 1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4548

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

2106-2103  งานก่อสร้างอาคาร 1     6  (12) 

ชั้น ปวช. 2/1, 2/2, 2/3


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)