homeวิทยาศาสตร์ 3
personperson_add
วิทยาศาสตร์ 3

ผู้สอน
person
นางสาว สุภา คำมี
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิทยาศาสตร์ 3

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4550

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

วิทยาศาสตร์พื้นฐาน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)