homeวิชาชีวิตและััวัฒนธรรมไทย
personperson_add
วิชาชีวิตและััวัฒนธรรมไทย

ผู้สอน
person
นาย ชิติพัทธ์ เพียขันทา
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิชาชีวิตและััวัฒนธรรมไทย

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4552

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

การเรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตของสังคมไทย


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)