homeวิชางานฝึกฝีมือ ระดับชั้นปวช1
person
วิชางานฝึกฝีมือ ระดับชั้นปวช1

ผู้สอน
นาย รวิชญ์ สิทธิปัญญา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิชางานฝึกฝีมือ ระดับชั้นปวช1

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
4554

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ติดต่อครูผู้สอนเพ่อรับงาน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)