homeวิชางานฝึกฝีมือ ระดับชั้นปวช1
personperson_add
วิชางานฝึกฝีมือ ระดับชั้นปวช1

ผู้สอน
person
นาย รวิชญ์ สิทธิปัญญา
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิชางานฝึกฝีมือ ระดับชั้นปวช1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4554

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ติดต่อครูผู้สอนเพ่อรับงาน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)