homeคณิตศาสตร์ประยุกต์1
personperson_add
คณิตศาสตร์ประยุกต์1

ผู้สอน
person
นางสาว กชณินนรีภา พัฒนเจริญธรณ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
คณิตศาสตร์ประยุกต์1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4555

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

คณิตศาสตร์ประยุกตฺ์ 1  ระดับชั้นปวช. 1 ทุกสาขาวิชา


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)