homeวิชาคณิตศาสตร์
personperson_add
วิชาคณิตศาสตร์

ผู้สอน
นางสาว สุภาภรณ์ ภู่ดี
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิชาคณิตศาสตร์

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4558

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้น ป.6 ที่เรียนรู้บนเว็บแบบผสมผสาน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)