homeรายวิชา : การจัดการนวัตกรรม : ภาคเรียนที่ ๑ / ๒๕๕๔ สาขาการจัดการ (พิเศษวันอาทิตย์)
person
รายวิชา : การจัดการนวัตกรรม : ภาคเรียนที่ ๑ / ๒๕๕๔ สาขาการจัดการ (พิเศษวันอาทิตย์)

ผู้สอน
นาย ธนากรณ์ ใจสมานมิตร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
รายวิชา : การจัดการนวัตกรรม : ภาคเรียนที่ ๑ / ๒๕๕๔ สาขาการจัดการ (พิเศษวันอาทิตย์)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
456

สถานศึกษา
วิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ (BSC)

คำอธิบายวิชา

เป็นการทดสอบการเรียนการสอนครั้งแรกของครูผู้สอน

นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการจัดการ ภาคพิเศษ (วันอาทิตย์)

ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๔

รายวิชา การจัดการนวัตกรรม (รหัส MGT ๓๔๕)


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)