homeมนุษย์กับการจัดการทางเศรษฐกิจ
personperson_add
มนุษย์กับการจัดการทางเศรษฐกิจ

ผู้สอน
person
อาจารย์ ปรารีด ไชยพันธ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
มนุษย์กับการจัดการทางเศรษฐกิจ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4571

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

มนุษย์กับการจัดการทางเศรษฐกิจ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)