homeแม่พิมพ์ยางพารา
person
แม่พิมพ์ยางพารา

ผู้สอน
ยรรยง สินธุ์งาม
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
แม่พิมพ์ยางพารา

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
4572

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

การทำแม่พิมพ์ยางพาราเบื้องต้น เพื่อใช้หล่อตุ๊กตา ปูนปลาสเตอร์ ปูนซีเมนต์ 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)