แม่พิมพ์ยางพารา

คำอธิบายชั้นเรียน

การทำแม่พิมพ์ยางพาราเบื้องต้น เพื่อใช้หล่อตุ๊กตา ปูนปลาสเตอร์ ปูนซีเมนต์