homeเคมีพื้นฐาน ม.4
personperson_add
เคมีพื้นฐาน ม.4

ผู้สอน
person
นางสาว สุมิตรา นาคเครือ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
เคมีพื้นฐาน ม.4

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4573

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาเกี่ยวกับพื้นฐานของวิชาเคมี


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)