homeรายวิชา ระดับ ปวส.2
person
รายวิชา ระดับ ปวส.2

ผู้สอน
วีนา ยอดทอง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
รายวิชา ระดับ ปวส.2

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
4578

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

นักศึกษาศึกษาความรู้ผ่าน ClassStart

 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)