ม. 2/2

คำอธิบายชั้นเรียน

ให้นักเรียน ค้นหาข้อมูลประเทศมาเลเซีย แล้วหาข้อมูลดังต่อไปนี้ สัญลักษณ์ของประเทศ ธงชาติประจำประเทศ สัตว์ ดอกไม้ การแต่งกาย อาหาร อาชีพ ศาสนา