homeม. 2/2
person
ม. 2/2

ผู้สอน
นาง อัจฉราลักษณ์ ห้องดอกไม้
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ม. 2/2

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
4582

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ให้นักเรียน ค้นหาข้อมูลประเทศมาเลเซีย แล้วหาข้อมูลดังต่อไปนี้ สัญลักษณ์ของประเทศ ธงชาติประจำประเทศ สัตว์ ดอกไม้ การแต่งกาย อาหาร อาชีพ ศาสนา


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)