วิชาชีววิทยา3 ประจำภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2563


ผู้สอน
นางสาว ธิปประภา พูลสวัสดิ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 11 เดือน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิชาชีววิทยา3 ประจำภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2563

Class ID
45820

สถานศึกษา
โรงเรียนสทิงพระวิทยา
คำอธิบายวิชา

ศึกษาวิเคราะห์ สังเกต อธิบาย เซลล์พืชและเซลล์สัตว์


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)