homeอบรมclassstartร.ร.แม่ทา
personperson_add
อบรมclassstartร.ร.แม่ทา

ผู้สอน
นาย เอนก ประเสริฐ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
อบรมclassstartร.ร.แม่ทา

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4586

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชานี้เปิดพัฒนาครูโปรแกรมclassstart ในการเรียนการสอน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)