ผู้สอน
นาง นวนมณี วงษ์เทียน
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ม.2/1/55


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4592

สถานศึกษา

โรงเรียนบ้านข่อยวิทยา


คำอธิบายชั้นเรียน

สอนคณิตศาสตร์รหัสค22101ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ปีการศึกษา2555