หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ


ผู้สอน
นาย ปฐมพงศ์ สุทธิพงษ์ประชา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ประมาณ 7 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ

Class ID
4604

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คำอธิบายวิชา

BCOM 2601 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)