ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

วิเศษ แก้วกระจาย

โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์

คำอธิบายชั้นเรียน

ประวัติศาสตร์ ชั้น ม 4