homeวิชาการงานอาชีพชั้นม.๒
person
วิชาการงานอาชีพชั้นม.๒

ผู้สอน
ว่าที่ร้อยตรี หยก ชัยเจริญ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิชาการงานอาชีพชั้นม.๒

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
4612

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

วิชาการงานอาชีพ ชั้น ม.๒ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำหรับนักเรียนชั้น ม.๒/๑ ถึง ม.๒/๔


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)