เคมี1


ผู้สอน
นาย ปรัชญา จันทร์แก้ว
เข้าสู่ระบบเมื่อ 5 เดือน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
เคมี1

รหัสวิชา
46128

สถานศึกษา
โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม

คำอธิบายวิชา

แบบจำลองอะตอม/พันธะเคมี/สมบัติของธาตุและสารประกอบ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)