ผู้สอน
นาย สายัณห์ อินทมาตย์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

วิชาคอมพิวเตอร์ ม.6/1


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4614

สถานศึกษา

โรงเรียนน้ำสวยวิทยา


คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาคอมพิวเตอร์ ง 30201 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1

การใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop CS3

http://www.classstart.org/classes/4614