คณิตศาสตร์ ม.2/1 ภาคเรียนที่ 1/63


ผู้สอน
นางสาว เปรมกมล อินหลี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 เดือน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
คณิตศาสตร์ ม.2/1 ภาคเรียนที่ 1/63

Class ID
46148

สถานศึกษา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
คำอธิบายวิชา

คณิตศาสตร์พื้นฐานชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)