homeดูแลหัวใจชั้น ม.5
personperson_add
ดูแลหัวใจชั้น ม.5

ผู้สอน
นางสาว ณัฐริยา วงศ์โยธา
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ดูแลหัวใจชั้น ม.5

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4619

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

รับสมัครผู้ที่เรียน ม.5 โรงเรียนท่าบ่อ เพื่อดูแลจิตใจซึ่งกันและกันให้เข้มแข็ง มีชีวิตอย่างเป็นสุข


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)