ดูแลหัวใจชั้น ม.5

คำอธิบายชั้นเรียน

รับสมัครผู้ที่เรียน ม.5 โรงเรียนท่าบ่อ เพื่อดูแลจิตใจซึ่งกันและกันให้เข้มแข็ง มีชีวิตอย่างเป็นสุข