homeดูแลหัวใจชั้น ม.5
person
ดูแลหัวใจชั้น ม.5

ผู้สอน
นางสาว ณัฐริยา วงศ์โยธา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ดูแลหัวใจชั้น ม.5

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
4619

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

รับสมัครผู้ที่เรียน ม.5 โรงเรียนท่าบ่อ เพื่อดูแลจิตใจซึ่งกันและกันให้เข้มแข็ง มีชีวิตอย่างเป็นสุข


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)