ผู้สอน
สมสุข ศรีเมือง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

สุขภาพกายและสุขภาพจิต


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4621

สถานศึกษา

โรงเรียนท่าบ่อ


คำอธิบายชั้นเรียน

สุขภาพกายสุขภาพจิต  คือ มนุษย์ทุกคนเมื่อเกิดมาเราต้องรู้จักดูแลสุขภาพกายสุขภาพจิตให้อยู่ในสภาวะที่ปกติให้สภาวะร่างกายของเราสมบูรณ์แข็งแรงอยู่เสมอ

และสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข