homeคณิตศาสตร์ ป.4
personperson_add
คณิตศาสตร์ ป.4

ผู้สอน
นาง พัทธนันณ์ ลุนสะแกวงค์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
คณิตศาสตร์ ป.4

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4624

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นวิชาที่นักเรียนจำเป็นต้องเรียนรู้เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)