homeคอมพิวเตอร์
personperson_add
คอมพิวเตอร์

ผู้สอน
นาย วิทยากร ยาสิงห์ทอง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
คอมพิวเตอร์

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4629

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาคอมพิวเตอร์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)