ปวช.3. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

เดชา ชุมทัพ

โรงเรียนจิตรลดา(สายวิชาชีพ)

คำอธิบายชั้นเรียน

ระบบเครือข่ายเบื้องต้น