วิทย์ ม. 1
ผู้สอน

นาง กรรณิกา คำทะริ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
วิทย์ ม. 1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4634

สถานศึกษา
โรงเรียนท่าบ่อ

คำอธิบายชั้นเรียน

วันจันทร์ ที่ 27 สิงหาคม 2555  เตรียมทำการทดลองเรื่อง การลำเลียงน้ำของพืช


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.