homeวิทย์ ม. 1
personperson_add
วิทย์ ม. 1

ผู้สอน
นาง กรรณิกา คำทะริ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิทย์ ม. 1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4634

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

วันจันทร์ ที่ 27 สิงหาคม 2555  เตรียมทำการทดลองเรื่อง การลำเลียงน้ำของพืช


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)