homeคอมพิวเตอร์
personperson_add
คอมพิวเตอร์

ผู้สอน
นางสาว วนิด ไชยศิริ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
คอมพิวเตอร์

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4637

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

หลักสูตรคอมพิวเตอร์ ของโรงเรียนอนุบาลสังคม


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)