ม.2 (วิชาคอมพิวเตอร์ 3)


ผู้สอน
นาย อดุลย์เดช อรัญสาร
เข้าสู่ระบบเมื่อ เกือบ 12 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ม.2 (วิชาคอมพิวเตอร์ 3)

รหัสวิชา
465

สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย

คำอธิบายวิชา

คอม ม.2


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books