homeภาษาอังกฤษม.2
personperson_add
ภาษาอังกฤษม.2

ผู้สอน
นาง เกษแก้ว หนูภักดี
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ภาษาอังกฤษม.2

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4650

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ให้นักเรียนอ่านหน้า26แล้วเลือกคำศัพท์ที่ชอบ 10 คำ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)