วิชาสารนิเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2555


ผู้สอน
นาง พัฑรธัญญา หล่อสกุล
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 2 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิชาสารนิเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2555

รหัสวิชา
466

สถานศึกษา
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม (วังหน้า)

คำอธิบายวิชา

วิชาสารนิเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า   หลักสูตร   ระดับปริญญาตรี   ทุกสาขาวิชาเอก   สถาบันบัณพิตพัฒนศิลป์  กระทรวงวัฒนธรรม


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books