homeวิชาสารนิเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2555
person
วิชาสารนิเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2555

ผู้สอน
นาง พัฑรธัญญา หล่อสกุล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 21 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิชาสารนิเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2555

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
466

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

วิชาสารนิเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า   หลักสูตร   ระดับปริญญาตรี   ทุกสาขาวิชาเอก   สถาบันบัณพิตพัฒนศิลป์  กระทรวงวัฒนธรรม


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)