homeกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)
person
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)

ผู้สอน
นางสาว เบญจมาศ เรืองนุ่น
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)

Class ID
46634

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ส่งรายงานการปฏิบัติงานของคุณครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย . บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)