homeภาษาอังกฤษหลักพื้นฐานชั้น ม.6
person
ภาษาอังกฤษหลักพื้นฐานชั้น ม.6

ผู้สอน
นาย เอกวิทย์ อมตฉายา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษหลักพื้นฐานชั้น ม.6

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
4664

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

พื้นฐาน ม.6


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)